Organisatie

Stichting No Limits Utrecht is aangewezen als algemeen nut begogende instelling, de zogenaamde ANBI. Hierdoor zijn schenkingen aan onze stichting fiscaal aftrekbaar.

Statutaire naam: Stichting No Limits Utrecht
Website: www.nolimits-utrecht.nl.
Rabobank: NL24 RABO 0321 1698 24 (t.n.v. Stichting No Limits Utrecht)
KvK: 69176329 / RSIN: 857768529

DOEL

Het versterken van de positie en mogelijkheden van hoogopgeleide jongeren met een migratieachtergrond en het bieden van kansen op een passende positie op de arbeidsmarkt.

BESTUUR

  • Hans Pieters - voorzitter
  • Aytac Sener - penningmeester
  • vacant - secretaris

BELONINGSBELEID

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld. bestuursleden zijn onbezoldigd. Een deel van het personeel wordt beloond volgens een opdrachtovereenkomst.

PROJECT en BELEIDSPLAN

Download hier een verkorte versie van het projectplan

VERSLAGEN

De Stichting No Limits Utrecht is in juli 2017 van start gegaan als stichting. Het jaarverslag 2017 is in opmaak.