Praat mee!

Jouw netwerk-platform

Verbindingen die werken

 

NO LIMITS

De Stichting No Limits is een non-profit organisatie die een brug slaat tussen hoger opgeleide kandidaten uit de regio Utrecht en werkgevers / professionals in Utrecht en de rest van Nederland. Onze bijeenkomsten zijn laagdrempelig en effectief. Na een succesvolle pilotperiode is het project No Limits met ingang van juli 2017 voortgezet in de vorm van de Stichting No Limits Utrecht. No Limits heeft inmiddels subsidie gekregen en diverse schenkingen, maar wij kunnen nog veel meer hulp gebruiken. 

WAAROM NO LIMITS?

De eerste baan wordt vaak verkregen via het functionele netwerk. Jongeren missen vaak de toegang tot een professioneel netwerk. Nederland telt veel hoger opgeleide jongeren die nu nog te weinig kansen krijgen terwijl zij waardevol zijn voor onze samenleving. Vooral jongeren met een migratieachtergrond. Recente onderzoeken en cijfers laten zien dat het voor hen moeilijker is om een stage- en/of werkplek te vinden die past bij hun ambitie en opleiding. Het ontbreken van het juiste netwerk maakt het voor deze jongeren extra lastig om hun doelen te bereiken. Daarnaast zijn deze talentvolle jongeren vaak ook onvoldoende in beeld bij werkgevers. No Limits is een netwerkorganisatie en biedt een netwerkplatform waar verbindingen worden gelegd tussen werkgevers, professionals en jongeren. Kennismaking kan een effectief middel zijn om de kloof die tussen sommige jongeren en sommige werkgevers bestaat te overbruggen. 

WAT WILLEN WIJ SAMEN BEREIKEN? 

Samenbouwen aan een divers en professioneel netwerk van en voor jongeren, werkgevers en professionals;

  • elkaar in contact brengen;
  • de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt vergroten;
  • achterstand op de arbeidsmarkt onder hoogopgeleide jongeren verminderen;
  • het vergroten van de diversiteit en inclusiviteit in het midden- en hoger kader van organisaties.

 

Doe mee, vergroot je netwerk en kansen! Je kan je hier direct  inschrijven!

WAT DOEN WIJ?

Ons project heeft als uitgangspunt om de wereld van de werkgevers en ondernemers een stapje dichterbij de wereld van de kandidaten te brengen en andersom. Sociale netwerken zijn hulpbronnen die bijdragen aan het bereiken van doelen tijdens en na de opleiding. Netwerken zijn ondersteunend, inspirerend en dragen bij aan het vinden van een stage- en/of werkplek.

  • Meet & Greet’s waarbij werkgevers en professionals hoger opgeleide jongeren ontmoeten;
  • Een-op-een matching tussen jongeren en professionals die hen verder op weg kan helpen;
  • Trainingen die vaardigheden, soft-skills, kennis en inzicht vergroten;
  • Adviesgesprekken met werkgevers over het vinden en binden van deze generatie hoogopgeleide jongeren.

VISIE

De carrièrekansen voor jongeren nemen toe als zij toegang hebben tot een netwerk of contact hebben met werkgevers en professionals die hun netwerk met hun willen delen. Het is maatschappelijk gezien van belang dat het talent en de kennis van hoogopgeleide jongeren optimaal wordt benut. Om dat te realiseren is het nodig dat zij weten wat hun mogelijkheden zijn en dat ze de weg weten en dat ze hun kansen kunnen pakken. Het is ook van belang dat werkgevers de potentie van de jongeren leren kennen en waarderen en dat zij de jongeren een kans geven. Niet alleen om vriendelijk te zijn, maar ook uit eigen belang; nieuwe netwerken bereiken en te anticiperen op de toekomst. 

MISSIE

Stichting No Limits Utrecht wil een arbeidsmarkt creëren die openstaat voor iedereen, waar iedereen mee kan doen. Het komt erop neer dat wij anders leren kijken naar het werk dat moet worden gedaan en de mensen die het werk moeten uitvoeren.Als het gaat om de toekomst van de arbeidsmarkt, waar vergrijzing de vraag naar arbeid zeker positief zal gaan beïnvloeden, is het noodzakelijk om te voorkomen dat mensen zich buitengesloten en/of afgeschreven voelen. Daarom is de inzet op een inclusieve arbeidsmarkt, waarin iedereen is inbegrepen in de productiefactor arbeid, noodzakelijk. Wij bieden een netwerk platform waarin verbindingen worden gerealiseerd tussen kandidaten, professionals & werkgevers en draagt daarmee bij aan een inclusieve samenleving. 

ORGANISATIE 

De organisatie van No Limits bestaat uit een bestuur, projectcoördinatoren en vrijwilligers uit verschillende sectoren van de maatschappij. Daar omheen worden wij gesteund door een divers netwerk van professionals en bedrijven die hun kennis, eigen netwerk en tijd inzetten om jongeren te ondersteunen.