Praat mee!

Jouw netwerk-platform

Verbindingen die werken

NO LIMITS

De Stichting No Limits is een non-profit organisatie die een brug slaat tussen hoger opgeleide kandidaten uit de regio Utrecht en werkgevers / professionals in Utrecht en de rest van Nederland. Onze bijeenkomsten zijn laagdrempelig en effectief. Na een succesvolle pilotperiode is het project No Limits met ingang van juli 2017 voortgezet in de vorm van de Stichting No Limits Utrecht. No Limits heeft inmiddels subsidie gekregen en diverse schenkingen, maar wij kunnen nog veel meer hulp gebruiken. 

WAAROM NO LIMITS?

De eerste baan wordt vaak verkregen via het functionele netwerk. Jongeren missen vaak de toegang tot een professioneel netwerk. Nederland telt veel hoger opgeleide jongeren die nu nog te weinig kansen krijgen terwijl zij waardevol zijn voor onze samenleving. Vooral jongeren met een migratieachtergrond. Recente onderzoeken en cijfers laten zien dat het voor hen moeilijker is om een stage- en/of werkplek te vinden die past bij hun ambitie en opleiding. Het ontbreken van het juiste netwerk maakt het voor deze jongeren extra lastig om hun doelen te bereiken. Daarnaast zijn deze talentvolle jongeren vaak ook onvoldoende in beeld bij werkgevers. No Limits is een netwerkorganisatie en biedt een netwerkplatform waar verbindingen worden gelegd tussen werkgevers, professionals en jongeren. Kennismaking kan een effectief middel zijn om de kloof die tussen sommige jongeren en sommige werkgevers bestaat te overbruggen. 

WAT WILLEN WIJ SAMEN BEREIKEN? 

Samenbouwen aan een divers en professioneel netwerk van en voor jongeren, werkgevers en professionals;

  • elkaar in contact brengen;
  • de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt vergroten;
  • achterstand op de arbeidsmarkt onder hoogopgeleide jongeren verminderen;
  • het vergroten van de diversiteit en inclusiviteit in het midden- en hoger kader van organisaties.

Doe mee, vergroot je netwerk en kansen! Je kan je hier direct  inschrijven!

WAT DOEN WIJ?

Ons project heeft als uitgangspunt om de wereld van de werkgevers en ondernemers een stapje dichterbij de wereld van de kandidaten te brengen en andersom. Sociale netwerken zijn hulpbronnen die bijdragen aan het bereiken van doelen tijdens en na de opleiding. Netwerken zijn ondersteunend, inspirerend en dragen bij aan het vinden van een stage- en/of werkplek.

  • Meet & Greet’s waarbij werkgevers en professionals hoger opgeleide jongeren ontmoeten;
  • Een-op-een matching tussen jongeren en professionals die hen verder op weg kan helpen;
  • Trainingen die vaardigheden, soft-skills, kennis en inzicht vergroten;
  • Adviesgesprekken met werkgevers over het vinden en binden van deze generatie hoogopgeleide jongeren.

VISIE

De samenleving is aan het veranderen, factoren zoals globalisatie en een veranderende demografie zorgen voor een grotere diversiteit aan mensen in de arbeidsmarkt. Deze ontwikkeling is onomkeerbaar en er ligt voor ons als maatschappij een taak om dit in goede banen te leiden.

No Limits wil bijdragen aan deze positieve ontwikkeling en ziet een unieke mogelijkheid hierin een rol te vervullen. Door het samenbrengen van werelden die elkaar zelden treffen, willen wij onzekerheden en vooroordelen bij zowel werkgevers als werknemers wegnemen en op die wijze arbeidsproductiviteit en werkgeluk bevorderen. 

Bij No Limits hebben wij een toekomst voor ogen waar iedereen naast gelijke rechten ook gelijke kansen heeft, de weg naar deze toekomst begint volgens ons bij de persoonlijke ontmoeting.

MISSIE

No Limits gelooft in de kracht van een diverse en inclusieve arbeidsmarkt, wij willen hieraan bijdragen door een nieuwe generatie jongeren met een migratieachtergrond te helpen bij het vinden van een baan of stageplek. Dit willen wij realiseren door hen toegang te geven tot een netwerk van werkgevers die net als wij, geloven in de kracht van een diverse en inclusieve arbeidsmarkt.

Wij zien hiervoor de noodzaak omdat te veel van deze 1stegeneratie studenten of afgestudeerden geen toegang hebben tot een professioneel netwerk dat aansluit bij hun opleiding of ambities. Hierdoor zijn hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk minder.

Om die reden organiseert No Limits netwerkevenementen waar werkgevers persoonlijk contact hebben met deze nieuwe generatie werknemers. Hiermee willen wij een positieve bijdrage leveren aan het creëren van een diverse en inclusieve arbeidsmarkt die voor iedereen even toegankelijk is.

ORGANISATIE 

No Limits is een non-profit door vrijwilligers gedreven organisatie met een kleine betaalde staf. De vrijwilligers zijn de drijvende kracht van No Limits. De  organisatie bestaat uit een bestuur, een coördinator en vrijwilligers (teamleden) uit verschillende sectoren van de maatschappij. Daar omheen worden wij gesteund door een divers netwerk van professionals en bedrijven die hun kennis, eigen netwerk en tijd inzetten om jongeren te ondersteunen.